459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Zvýšená tvorba ušního mazu

Popis zvýšené tvorby ušního mazu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Ušní maz (cerumen) je normálním produktem kůže zvukovodu a lze jej nalézt v každém zdravém uchu. Typ ušního mazu je dán geneticky, jeho množství se liší u jednotlivců i v populaci. Jeho struktura i produkce se mění v průběhu života i v závislosti na kondici člověka. Jeho funkce je ochrana a čistění zvukového smyslu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Při nadprodukci ušního mazu nebo při nesprávném čištění zvukovodu se může maz hromadit, místo aby volně vypadával ven, což vede k uzávěru zvukovodu. Už jen snížený průsvit zvukovodu způsobuje nedoslýchavost. Pokud je překryta celá plocha bubínku, může být dané ucho až hluché. Setkáváme se s tím často u starších lidí, kteří již mají sníženou schopnost o sebe pečovat, u hendikepovaných, mentálně postižených, kde pak způsobená nedoslýchavost může působit jako zhoršení stavu.

Příčiny

  • genetické predispozice
  • stres, onemocnění
  • spatná technika čištění ucha
  • používání sluchátek, ušních zátek

Příznaky

Klasickým příznakem uzávěru zvukovodu je nedoslýchavost. Zvýšená tvorba mazu způsobuje většinou svědění v uchu, pocit suchosti, bolest uší, někdy i zvukové fenomény jako vrzání, hučení, šelesty v uchu.

Zvukovod je řízen nervy, které ovládají i další vnitřní orgány. Proto u některých lidí může ojediněle dojít ke dráždivému kašli, závrati, zvracení.

Komplikace

  • infekce
  • dočasná hluchota

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Léčbu provádí lékař na ORL (otorhinolaryngologie), který by měl ucho nejen dobře prohlédnout, ale i vyčistit. Domácí léčba pak pokračuje ušními kapkami ke změkčení a rozpuštění mazu.

(Informační zdroje stránky)